1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

3/11/17 Την Τεταρτη 1η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1ο συνέδριο του δικτύου Δήμων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, με Πρόεδρο το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη, έχει συσταθεί από 31 Δήμους της Ελλάδας και της Κύπρου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Μανιατάκειο ίδρυμα και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος Κύπρου. Σκοπός της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι να οργανώσει την υποβολή και υλοποίηση προτάσεων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας, εξοικονόμησης ενέργειας, που οδηγούν στη δημιουργία και λειτουργία έξυπνων…

Περισσότερα