«27η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής»

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 15-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, θα γίνει τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018
2) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)
3) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο