Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017

ΤΟΠΙΚΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
0Shares

16/1/17

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 20η
του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω
θέματα :

1. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις Αγ. Χαραλάμπους Δ. Κ Φιλιατρών 2016 και ορισμός
πενταμελούς επιτροπής ελέγχου εμποροπανήγυρις.
2. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης-Ανάθεση για τον Εορτασμό της εορτής του Αγίου
Χαραλάμπους στην Δ.Κ Φιλιατρών.
3.Έγκριση Χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος συμβάσεως μίσθωσης του Τουριστικού
Περιπτέρου Κυπαρισσίας.
4.Έγκριση για ρύθμιση οφειλών ΔΕΥΑΤ προς τον Δήμο Τριφυλίας.
5.Χορήγηση-Ανανέωση αδειών πωλητών λαικών αγορών.
6.Ορισμός Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017.
7.Έγκριση χορήγησης παράτασης για την Προμήθεια Σκυροδέματος ΔΕ Φιλιατρών-ΔΕ
Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού.

8.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών
λατομείου ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΩΝ 2016.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών
λατομείου ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2016.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών
λατομείου ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2016.

11.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών
υλικών λατομείου ΔΕ ΑΥΛΩΝΑΣ 2016.
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών
υλικών λατομείου ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2016.
13.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών
λατομείου ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΩΝ 2016.
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας Οικοδομικών
Υλικών ΔΕ Φιλιατρών 2016.
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας Πικακίδων ΔΕ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2016.
16.Επί αιτήσεως Πλέσσα Σταμάτη του Γεωργίου για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας
(Έγκρ. της αριθ.51/2016 ΑΕΠΖ).
17.Εξέταση θέματος σχετικά με τροποποίηση ΟΤ 153 ΔΕ Γαργαλιάνων (Έγκρ. της αριθ.50/2016
ΑΕΠΖ).
18.Περί αιτήσεως της Αβδίκου Μαρίας για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αγαπηνού (Έγκρ.
της αριθ.48/2016 ΑΕΠΖ).
19.Εγκατάσταση Ψηφιακού Αναμεταδότη στην Δ.Κ Κυπαρισσίας (Έγκρ. της αριθ.52/2016 ΑΕΠΖ).
20.Εγκατάσταση Ψηφιακού Αναμεταδότη στην Δ.Κ Φιλιατρών (Έγκρ. της αριθ.2/2017 ΑΕΠΖ).
20.Αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
21.Αποδοχή Χρηματοδότησης για την υλοποίηση από Πράσινο ταμείο και εξουσιοδότηση
κ. Δήμαρχου για την υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης.
22.Έγκριση ονοματοδοσίας και μετονομασία οδών της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0Shares

Αφήστε μια απάντηση