ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
0Shares

25/8/17

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την 31η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

1. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017(Έγκρ.183-193-
204/2017ΑΟΕ.
2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας
Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017(Έγκρ.184/2017 ΑΟΕ).
3. Έγκριση της ΑΔΣ 19/2017 με θέμα: Β΄ Τροποποίηση Π/σμου Οικ.έτους 2017 του Φορέα
Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
4. Έγκριση Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
διαφορών έτους 2017.

5. Διαγραφές τελών από κατάλογο τελών Δημοτικής Αγοράς Κυπαρισσίας.
6. Απόδοση λογαριασμού Υπαλλήλων.
7. Έγκριση επανάληψης Δημοπράτησης θέση ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ(Ξαπλώστρες-Ομπρέλες).
8. Κατηγοριοποίηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τριφυλίας Ν.4479/2017 ΦΕΚ94/Α/2017
Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999(Α΄121) και άλλες διατάξεις.
9. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού για την
προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας και ΝΠΔΔ ΔΕ Κυπαρισσίας –
Φιλιατρών-Γαργαλιάνων-Αετού (σχ. 199-205-206-175/2017ΑΟΕ).

10. Χορήγηση Ανανέωση αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
11. Έγκριση 1ου πρακτικού τοποθέτησης ενδιαφερομένων στην Δημοτική Αγορά Γαργαλιάνων.
12. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση Πίστωσης για την επέτειο του ολοκαυτώματος στην Τ.Κ Αετού.
13. Απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων ΔΕ Αυλώνος Δήμου Τριφυλίας.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής προμήθειας Μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ. μ
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Α.Μ 59/2014.

16. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις Δ.Κ Γαργαλιάνων 2017 -Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής-
( Έγκρ. των αριθ.27/2017ΑΕΠΖ και 207/2017ΑΟΕ).
17. Περί αιτήσεως κ. Όλγας Κάππου για θέση στάθμευσης λόγω Υγείας στην Τ.Κ Πύργου (Έγκριση
της αριθ.26/2017 ΑΕΠΖ).
18. Παραχώρηση θέσεων εμποροπανήγυρις Δ. Κ Κυπαρισσίας, έτους 2017.
19. Έγκριση γνωμοδότησης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια
τηλεφωνικού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

0Shares

Αφήστε μια απάντηση