ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: « 38η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

ΤΟΠΙΚΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
5Shares

4/8/17

έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 08-08-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για το πιο κάτω θέμα :

1) Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017
2) Ανάκληση της αριθ.188/2017 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής
3) Καθορισμός όρων για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) Δήμου Τριφυλίας
4) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς Δ.Σ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

5Shares

Αφήστε μια απάντηση