Δήμος Τριφυλίας: « 53η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

13/10/17

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 19-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

1) Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Κοπανακίου» που αφορά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
2) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017
3) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)
4) Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Please follow and like us:

σχετικές αναρτήσεις:

Τα οφέλη από τη φοίτηση νηπίων και προνηπίων στο Νηπιαγωγείο
Οι εκκλησίες της άνω πόλης Κυπαρισσίας μέσα από τους αιώνες
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
Ο Δήμος Τριφυλίας τιμά την μνήμη του Ευπατρίδη, Ιστορικού και Γυμνασιάρχη Γαργαλιάνων Σωτήριο Λυριτζ...
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΓΑΠΗΝΕΙΑ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
« 43η και 44η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »
Το βίντεο του 1ου "FILIATRA RUN"
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 2018

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο